romest4

Presentació

ROMEST és la xarxa per l’observatori de la realitat que viuen els gitanos i gitanes provinents de l’Europa de l’Est i de les estratègies d’acollida, inclusió i cohesió social que s’hi apliquen a Catalunya. Aquest observatori es constitueix amb la xarxa d’entitats i persones que treballen amb aquesta població.


Catalunya significa per a moltes d’aquestes famílies gitanes un punt d’arribada després de diferents intents d’inserció en altres indrets. Generalment arriben marcats per una trajectòria de forta exclusió social. La supervivència marca el ritme de les seves prioritats i això genera una considerable mobilitat territorial a l’interior de Catalunya. 

charset=Ascii


Existeixen nombrosos factors de diferent ordre que dificulten el ple exercici de la seva ciutadania a Catalunya. Destaquen la moratòria en el permís de treball, la trajectòria individual i familiar d’exclusió, l’estigma social que condiciona als ciutadans i als serveis, la desconfiança i desarrelament de bona part d’aquest col·lectiu, la desentesa veïnal en els espais urbans. Junt a això es donen experiències i projectes desenvolupats per entitats i serveis al nostre país que podrien ser referència per a d’altres en els aspectes metodològics i de coneixement, i alhora contribuir a trencar estereotips limitadors.

 

Pretenem amb l’observatori superar la dispersió d’esforços associatius,  tècnics i institucionals, promovent l’intercanvi de coneixements i bones pràctiques a través de la participació dels diferents agents socials que hi estem treballant. La pretensió es contribuir a la inclusió social d’aquest sector de població i a la cohesió social dels seus entorns veïnals.


Aquest lloc web vol ser un espai d’intercanvi i visibilització de les iniciatives, reflexions i anàlisis de la xarxa. Hi trobaràs referències d’ associacions, entitats, persones i institucions vinculades, d’iniciatives i experiències interessants, de  recerques, articles, reflexions.