Primera Jornada Obrint Portes 2014

A continuació hi ha totes les presentacions que es van exposar al llarg de la jornada seguint l’estructura de la mateixa. Programa
  • Context europeu: claus per interpretat a càrrec d’Humberto  Garcia

“La realidad de los Roma de Rumania….desde la mirada de un payo extranjero”

  • Context a Catalunya a càrrec d’Òscar López

La población Rrom Gitana Rumana en Catalunya

  • Pràctiques d’èxit:
– Inclusió escolar: Escola La Maquinista i IES Terra Roja
– Salut i xarxa local: Cap Sta. Rosa -Taula Sta Coloma de G..
  • Experiències a la resta de l’Estat
– Projecte “Urumea” (País Basc)