marc institucional

Marc institucional

Consell Municipal del Poble Gitano a Barcelona

És un dels nombrosos consells de ciutat des de 1998, vetlla per la millora del benestar i la qualitat de vida de la comunitat romaní. Treballa per garantir la igualtat d’oportunitats dels seus membres i per combatre el racisme i la discriminació.

 

Pla Integral del Poble Gitano a Catalunya

El Pla integral del poble gitano a Catalunya és el fruit d’un treball llarg i enriquidor, un procés que neix del diàleg entre persones gitanes i no gitanes, societat civil i persones vinculades a la política, en el marc d’una comissió parlamentària per al reconeixement oficial de la cultura gitana i les seves aportacions a casa nostra.

Estratègia Nacional per a la inclusió social de la Població Gitana 2012-2020

El 5 d’abril de 2011 la Comissió Europea va publicar la Comunicació sobre el Marc de la Unió Europea (UE) per a les Estratègies Nacionals d’Inclusió de la Població Gitana fins a 2020, en el qual estableix per primera vegada un marc comú per al desenvolupament de mesures i polítiques en l’àmbit nacional a partir d’enfocaments, objectius i àmbits de treball compartits per tots els estats membres de la UE.

 

La Comunicació va rebre el suport del Consell de Ministres de la UE del 19 de maig i del Consell Europeu del 24 de juny, el màxim òrgan de govern de la UE, de manera que la inclusió de la població gitana arriba al nivell més alt de la agenda política europea.

 

Aquest nou Marc Europeu obliga tots els estats membres a presentar les seves pròpies Estratègies Nacionals abans de finals d’any, en proporció al seu nombre de població gitana. Han de complir amb objectius comuns en els quatre àmbits prioritaris establerts: l’educació, l’ocupació, la salut i l’habitatge.

marc institucional 2