La Comissió Europea demana als Estats membres que intensifiquin els esforços per la integració del poble gitano

La Comissió Europea ha demanat als Estats membres que compleixin el compromís de garantir la igualtat i que intensifiquin els esforços per una major integració econòmica i social del poble gitano. Aquesta demanda és conseqüència de l’informe de situació en el qual s’afirma que els Estats membres han de millorar l’aplicació de les seves estratègies nacionals presentades en el marc europeu d’estratègies nacionals d’inclusió del poble gitano.

L’informe va acompanyat d’una proposta de recomenació dirigida als països de la UE en la que es proposa als Estats membres mesures específiques, sobretot accions positives, i mesures polítiques horitzontals, especialment accions a escala local per millorar la situació de la població gitana. Els Estats membres tindran un marge de dos anys per aplicar aquestes mesures concretes amb l’objectiu de millorar la pràctica de la població gitana.

Basant-se en comunicacions anteriors, la proposta de Recomanació es centra en els quatre àmbits en què els dirigents de la UE van acordar uns objectius comuns d’integració: l’accés a l’educació, el treball, la sanitat i l’habitatge. Per dur a terme les accions específiques, es demana als Estats membres que assignin, no només finançament de la UE, sinó també fons nacionals i finançament procedent del sector privat i del tercer sector. De la mateixa manera, s’ofereixen orientacions per ajudar els Estats membres a convertir els aspectes horitzontals en mesures per a la inclusió dels gitanos, com aconseguir que les estratègies s’apliquin a nivell local, aplicar normes antidiscriminatòires, seguir un enfocament en la inversió social, protegir les dones i els infants i solucionar el problema de la pobresa.