Estratègia Nacional per a la inclusió social de la Població Gitana 2012-2020

El 2 de març de 2011 es va aprovar la Estrategia para la Inclusión Social de la Población Gitana en España 2012-2020 per Acord del Consell de Ministres. Aquesta es deriva de la Comunicació de la Comissió del 5 d’abril al Parlament Europeu, al Consell, al Comitè Econòmic i social i al Comitè de les Regions: Un marco europeo de estrategias nacionales de inclusión de los gitanos hasta 2020. Aquesta comunicació instava als Estats membres a aprovar una Estratègia nacional, definides en base l’Estratègia Europea i als Plans Nacionals de Reforma de cada país.

La Estratègia fa incidència a les quatre àrees clau per a la inclusió social: Educació, Ocupació, Habitatge i Salud. Estableix línees d’actuació complementaries en matèria d’acció social, participació, millora del coneixement del col·lectiu, igualtat en la dona, no discriminació, promoció de la cultura i una especial atenció a la població romaní procedent d’altres països.

Estrategia Nacional para la inclusión social de la población gitana en España 2012-2020

1ª valoració europea de la definició dels Plans Nacionals