Entrevista amb Ricardo Borull (Enseñantes con Gitanos): “L’escola és el lloc on més iguals són els nens i nenes”.

Romalife entrevista a Ricardo Borull, un dels referents en la lluita de la causa gitana en l’àmbit de l’educació. Des de la presidència d’Ensneñantes Con Gitanos, jubilat de la docència, continua defensant l’educació intercultural. Amb la seva aposta per una escola inclusiva i igualitària, ha perseguit l’objectiu  de la correcta escolarització dels nens i nenes gitanos en el sistema educatiu.

Un sistema educatiu que queda afectat per la segregació dins els barris més marginals, on l’educació queda “enquistada” per les problemàtiques socials i que el sistema sembla mirar a una altra banda.

Tot i així, Borull explica el canvi de paradigma en les famílies gitanes que hi ha hagut en les darreres dècades respecte la visió de l’educació a les escoles. Mentre que abans l’escola era vista com un agent represor que pretenia “desgitanitzar” i normalitzar els infants gitanos, actualment és vista com un element necessari on ja no és estrany veure a estudiants gitanos universitaris.

Aquest canvi de paradigma ha estat acompanyat per un canvi del nomadisme al sedentarisme d’aquest col·lectiu, que ha comportat un replantejament en les prioritats i els seus esquemes (importància de l’educació, administració dels diners, construcció de les cases, etc..). Pel que fa al col·lectiu Roma de l’Est, creiem que aquesta evolució és  més lenta per la diferència idiomàtica, les barreres administratives i de documentació, que afavoreixen la sensació d’immigrant i dificulta l’adquisició de noves eines sense deixar de ser gitanos.

L’entrevista també remarca en el paper de l’escola pública com agent inclusiu i la necessitat del treball comunitari dels professors, famílies i treballadors socials, un treball en xarxa que pot quedar afectat pel desgast d’esperar resultats a curt termini en un àmbit tan complex com és l’educació dins els contextos de marginalitat.

Per això, des de Romest apostem  pel treball en xarxa amb professionals de l’àmbit educatiu i vetllem per a què projectes com “Educació per a tots i totes” , que treballa íntegrament amb famílies gitanes de l’Est, vetlli per una educació integral dels infants, reduexi el fracàs escolar del col·lectiu gitano i incorpori la figura dels familiars en l’educació dels fills.

Podeu veure l’entrevista completa al web de Romalife: https://www.romalife.es/imperdibles/02-ricardo-borrull?fbclid=IwAR3cw9IULDndhFKUd_7UlRYWlH02O99tACr6PD3cW7GLYjsFW_0geZ_LkfU