El Govern crearà l’Institut Català del Poble Gitano

El darrer dimarts 8 d’octubre el Govern de la Generalitat de Catalunya ha aprovat la memòria preliminar de l’avantprojecte de crear l’Institut Català del Poble Gitano, que esdevindrà un organisme de referència per crear i proposar directrius dirigides al col·lectiu gitano.

L’Institut tindrà per objectiu la lluita contra els prejudicis contra la comunitat gitana, millorar l’ocupació i l’inserció laboral i treballar per aconseguir l’èxit educatiu dels infants, que actualment presenten taxes més altes d’absentisme i fràcàs escolar i on només entre l’1% i el 2.6% de la població gitana accedeix a estudis superiors.

Un altre dels objectius de l’Institut és la promoció dels drets de les dones i la incorporació de les seves veus en espais de diàleg i participació. També es recopilarà informació sobre la situació actual de les persones gitanes a Catalunya.

Des de Romest, celebrem la creació d’aquest nou organisme i esperem que a partir d’ara es visibilitzi més la realitat de les persones gitanes i es pugui treballar de manera conjunta per millorar la realitat de moltes persones gitanes que fins ara no estaven representades a nivell institucional.

Us deixem amb la nota de premsa del Govern: https://govern.cat/salapremsa/notes-premsa/377987/govern-impulsa-creacio-institut-catala-del-poble-gitano?fbclid=IwAR3PVX5TKlY0FYjx2kEdICpbhkeJfBEXOUNxyUs62_FmkJ27YKsxVgQyvwU