Documentació

En aquest apartat s’inclouen tant els documents elaborats en el si de la Xarxa com el recull d’articles,  estudis i informes sobre el col·lectiu amb l’objectiu de comptar amb referències per la reflexió. Vol ser dinàmic, per tant s’anirà actualitzant a mida que anem reunint materials.

Material elaborat en els grups, sessions de treball i Jornades en si de la Xarxa :

Quaderns edicions Romest

-Jornades 2020: Impacte pandèmia en població RROM

Informe Romest 2018

Programa-III-jornades-2016

Jornades Obrint Portes 2014

 

Informació externa informació entorn a:

Estudis i articles sobre la situació dels gitanos i gitanes de l’Est a Catalunya

Estudis i articles publicats a la resta de l’estat espanyol

Estudis i articles publicats sobre la població gitana de l’est a la resta d’Europa

Informes i articles sobre la població de l’Est a nivell genèric

Informes sobre les condicions de vida als països d’origen

428