Consell Municipal del Poble Gitano a Barcelona

El Consell Municipal del Poble Gitano de Barcelona (CMPGB) es constitueix amb la finalitat d’establir una plataforma estable de participació de l’Ajuntament de Barcelona per a aquelles qüestions referents a la millora del benestar i la qualitat de vida del nostre poble.

Dades de contacte del Consell

Informe participatiu Consell municipal 2003-07