Com pot estar afectant la crisi del COVID-19 a les famílies gitanes de l’est?

En unes setmanes, tant a l’Estat Espanyol com a Catalunya estem vivint una situació de crisi sanitària global per l’aparició i propagació del COVID-19 (o “coronavirus”), que està suposant un replantejament a molts nivells del sistema sanitari, laboral, social i dels cuidats.
Aquesta crisi situa particularment al col·lectiu gitano immigrat, ja molt complicat previ a la pandèmia, en un posició de desprotecció dels seus drets essencials. A partir de la decretació de l’estat d’alarma del país l’escenari és molt més complex: es combina una situació d’emergència sanitària global , amb una crisi de drets socials que afecta a moltes capes de la societat, que es suma una alta vulnerabilitat que ja arrossegava el col·lectiu gitano anteriorment (segons dades de la Fundación Secretariado Gitano, un 86% està per sota el llindar de pobresa i un 46% de llars viuen en l’extrema pobresa).

Però si anem més en detall, i concretament en el cas del col·lectiu gitano-immigrat, com pot estar afectant aquesta crisi sanitària i social en les famílies gitanes de l’Est establertes a Catalunya?

– Impacte econòmic: Bona part de les famílies treballen al carrer en activitats de subsistència (recull de ferralla, venda ambulant, recollida de fruita…) que amb la situació actual no poden desenvolupar, sense obtenir cap ingrés diari. A més, la gran majoria treballa sense contracte i/o documentació i per tant, queden exclosos a rebre subsidis per no poder treballar. Aquesta situació s’hi suma que moltes famílies gitano-romaneses viuen del dia a dia sense existència d’estalvis, on als pocs dies de no treballar es queden sense possibilitat de subsistència.

– Impacte social: S’ajornen els desnonaments programats. Tot i així, també es paralitzen els tràmits vinculats a les ajudes socials: NIE, empadronaments, etc amb la qual cosa s’alenteix encara més tots els procediments amb l’Administració. En alguns casos, amb la reorganització dels espais de treball i en la posada en marxa dels serveis mínims, ens trobem amb famílies confuses respecte els seus tràmits i amb menys ponts de comunicació amb els referents socials.

També cal destacar la situació d’habitatge irregular en la que es troben aquestes famílies, on moltes d’elles viuen en locals ocupats sense condicions d’habitabilitat garantides, i on es suma a més, la sobreocupació de famílies en els domicilis per l’exclusió socioeconòmica i la tendència a l’alça dels preus dels habitatges.

– Impacte familiar: La convivència de dos o tres famílies en un espai reduït de confinament sense possibilitat de sortir al carrer pot donar lloc a que aflorin disputes i conflictes familiars, especialment, en un col·lectiu on acostuma a fer vida al carrer.

– Impacte sanitari: Degut a les males condicions socioeconòmiques molts gitanos de l’est tenen una salut més precària i poden més propensos a ser població de risc davant el virus. Les condicions d’infrahabitatge tampoc ajuden a garantir espais segurs pel confinament, especialment si algun dels membres presenta símptomes del virus.

– Impacte emocional: Davant una alarma social i sanitària d’aquestes característiques l’angoixa i la preocupació augmenta, especialment si es tracta de persones que ja disposen d’alguna malaltia prèvia i són població de risc. La manca d’informació respecte al COVID-19, degut en molts casos per les barreres idiomàtiques o la poca xarxa relacional de les famílies, poden ser agreujants de la sensació d’inseguretat, fet que ja es suma a la inestabilitat que pateix el propi col·lectiu habitualment.

– Impacte educatiu: Amb el tancament d’espais d’educació formal i no formal la bretxa educativa s’eixampla encara més ja que moltes famílies no disposen del material informàtic per treballar adequadament de de casa. El baix nivell educatiu dels progenitors dificulta la seva orientació i la no disposició d’un espai físic al domicili dedicat exclusivament a l’estudi dificulten encara més el procés educatiu dels infants.

L’absència de recursos per a projectes i referents de suport a aquesta població complica moltíssim l’acompanyament en l’actual situació, així com propiciar vincles i suport amb els serveis socials primaris.

Amb tota aquesta situació, des de la Xarxa Romest demanem mesures que no augmentin la pobresa i la desigualtat en els col·lectius més vulnerables, garantint l’accés als recursos bàsics al col·lectiu gitano de l’est. A continuació recollim algunes de les propostes elaborades per entitats de la Xarxa Romest com la Fundación Secretariado Gitano i l’Associació per la recerca i l’acció social VINCLE que considerem necessàries posar-les durant el període d’emergència:

-Garantir el lliurament d’aliments i productes de primera necessitat (com a medicaments o productes d’higiene bàsica)

-Atendre i reubicar les persones afectades pel Coronavirus en espais habilitats perquè puguin ser atesos d’una forma adequada

-Ampliar la cobertura dels programes de les rentes mínimes per a les famílies que es trobin en una situació precària, agilitzant els tràmits i reduint els requisits per la seva concessió

-Assegurar que tots els infants que disposen de beques menjador rebin ajudes en l’alimentació (en forma d’àpats o ajudes monetàries equivalents als menús escolars) per garantir una alimentació sana, i que a la vegada, aquestes famílies es puguin beneficiar dels menjadors socials del territori.

-Facilitar l’accés informàtic als infants que no disposin de connectivitat ni d’aparells electrònics per evitar que quedin exclosos de les tasques escolars i els materials acadèmics.

-Suspendre el pagament del lloguer, de la hipoteca i dels subministraments bàsics (aigua, llum i gas) a les famílies que es trobin en una situació econòmica precària.

-Habilitar ajudes econòmiques d’urgència pels venedors ambulants i exempció del pagament de taxes municipals i Seguretat Social durant el període de confinament.

-Posar en marxa mecanismes extraordinaris des dels Serveis Socials i les entitats del tercer sector que treballen amb les famílies més vulnerables perquè es coordinin i informin a les famílies en relació a la disponibilitat de les ajudes i en matèria de drets laborals en els casos on es detecti un augment de la precarietat laboral.

-Generar i distribuir materials traduïts en diferents idiomes informant de les últimes notícies en relació al COVID-19 amb un llenguatge entenedor i senzill.

Ens trobem en moments difícils i excepcionals on la majoria dels serveis s’estan adaptant per donar resposta a les persones que més ho necessiten. Des d’aquí, volem transmetre tot el recolzament als professionals dels serveis d’atenció a les persones que treballen contínuament per evitar qualsevol situació de vulnerabilitat, però sobretot, volem donar el nostre suport a les persones que es troben en situació de risc i que en aquests moments pateixen encara més les dificultats per continuar endavant.

Només sumant esforços ens en sortirem.