Arxiu 2018

Working with Roma: Participation and empowerment of local communities

Autor: FRA-European Union Agency for Fundamental Rights

Any: 2018/2019

Resum: Aquest informe presenta les principals idees obtingudes durant el projecte de l’Agència de Drets Fonamentals de la UE sobre la participació local per a la inclusió dels gitanos, que explora la millor manera d’implicar els gitanos en els esforços d’integració a escala local. Reunint autoritats locals i veïns, especialment gitanos, va investigar quins aspectes funcionen, quins no, i per què és així. Les 21 localitats d’11 estats membres cobertes per la investigació van implicar contextos, necessitats i reptes locals diversos. Però les experiències de tots ells van subratllar que els recursos s’han d’utilitzar millor per aportar millores reals a la vida dels gitanos a tota la UE.

 

Aquest informe descriu les principals lliçons apreses durant la investigació, oferint una oportunitat per millorar el disseny, la implementació i el seguiment dels esforços d’integració a nivell local, en benefici de totes les persones que encara viuen al marge de la societat, els gitanos i altres.

Roma people in Slovakia: Building a Wall in ethnic minority

Autor: World Journal of Social Science

Any: 2018

Resum: Eslovàquia, com a estat multiètnic, acull una important població gitana, que els converteix en el tercer grup ètnic més gran del país. La discriminació generalitzada a la societat i les polítiques estatals inadequades posen a molts gitanos en situació d’atur, mala o nul·la educació, condicions horribles d’habitatge sense aigua corrent ni electricitat i altres infraestructures, segregació i comunitats emmurallades. L’europeització de les polítiques estatals podria haver canviat la legislació, però la pràctica no es veu afectada en molts aspectes.