Arxiu 2017

Census of forced evictions in living areas occupied by Roma (or people designated as such) in France

Autor: European Roma Rights Centre i Ligue des Droits de l’ Homme.

Any: Setembre 2017

Resum: Durant el període estival s’ha observat un augment significatiu dels desnonaments, que han afectat 4.538 persones gitanes. que és dues vegades superior en comparació amb el trimestre anterior del 2017, quan van ser un total de 2.011 desnonats totals enregistrats. Entre juliol i setembre, 4.538 gitanos van ser desallotjats de 34 zones habitables a França (barris marginals i esquat); 3.436 d’ells van ser desallotjats per la força per les autoritats durant 25 operacions; 28 persones gitanes van ser desallotjats d’un lloc de vida a causa d’un incendi; i 1074 persones van abandonar les seves zones de vida sota pressió de imminent desallotjament forçós.

Right to Remember – A Handbook for Education with Young People on the Roma Genocide (Second edition) (2017)

Autor: Comissió Europea

Any: 2017

Resum: El dret al record (Right to remember) és un recurs educatiu autònom per a tots aquells que vulguin promoure una consciència més profunda sobre el genocidi gitano i combatre la discriminació. El manual es basa en els principis de l’educació en drets humans i situa la memòria com un aspecte de aprendre sobre, a través i per els drets humans.

L’enfortiment de la identitat dels joves gitanos és una prioritat del Pla d’acció per a la joventut gitana del Consell d’Europa. Això implica la creació d’un entorn on puguin créixer lliures de discriminació i confiats en la seva identitat i perspectives de futur, alhora que aprecien la seva història i els seus orígens culturals i afiliacions plurals.