Arxiu 2016

Evictions and Voluntary Returns in Barcelona and Bucharest: Practices of Metropolitan Governance

Autora: Ioana Vrăbiescu

Any : 2016

Resum: Aquest article tracta sobre tècniques d’exclusió per part dels governs locals contra els gitanos. Abordant el cas de la gent d’ètnia gitana a Barcelona i Bucarest, explora els desnonaments i el retorn voluntari com a pràctiques de segregació i exclusió la ciutat.

Amb el pretext de defensar la seguretat social i el desenvolupament urbà de les ciutats, les autoritats locals generen pànic moral entorn de la presència dels gitanos. Retratant-los primer com a vulnerables, després com a nòmades, les autoritats justifiquen una sèrie d’intervencions que acaben expulsant els gitanos habitants i, posteriorment, els neguen el dret a la residència.

Roma migrant children in Catalonia: Catalonia: between the politics of benevolence and the normalization of violence

Autora: Ioana Vrăbiescu

Any : 2016

Resum: Aquest article reflecteix el debat actual sobre els nens migrants gitanos. Prenent Catalunya com a cas pràctic, aborda la separació dels nens gitanos dels seus pares i la finalització de plans de pagament per a persones i famílies romaneses gitanes. El focus es troba dins de la lògica suposadament humana d’institucions estatals i organitzacions de la societat civil, que reflecteixen estructures d’opressió i revel·len el racisme quotidià contra els gitanos com a grup. Concretament, pretén explicar la relació entre les pràctiques de “retorn voluntari” i els programes de protecció infantil. 

Roma’ migration in the EU: the case of Spain between ‘new’ and ‘old’ minorities

Autors: Tina Magazzini i Stefano Piemontese

Any: 2016

Resum: Les ampliacions a l’est de la UE de 2004 i 2007 van facilitar la mobilitat dels ciutadans dels països de l’Europa Central, inclosos els ciutadans europeus d’ètnia gitana, la qual cosa, al seu torn, va contribuir a l’europeització de la “qüestió gitana”. En aquest article s’examina la política de l’ètnia gitana oferint una visió concisa, encara que esperem que exhaustiva, de com es poden entendre i analitzar les recents migracions gitanes dels Estats membres de la UE (especialment de Romania) a Espanya en relació amb les dues polítiques preexistents de comunitats gitanes espanyoles i a les dinàmiques i estructures europees més àmplies.