Arxiu 2015

Juliol 2015

El Parlament aprova una resolució per aconseguir una Sanitat Universal en Catalunya

Resum de l’acord aprovat (pendent de revisió i correcció) són:

1.- Garantir, de forma real i efectiva, que cap ciutadà o ciutadana, amb independència de la seva situació legal i administrativa a Catalunya, resti sense assistència sanitària i farmacèutica per motius econòmics.

2.-  Modificar, abans de trenta dies, la Instrucció 10/2012, d’accés a l’assistència sanitària de cobertura pública del CatSalut als ciutadans estrangers empadronats a Catalunya , per tal de garantir, com a mínim: l’accés a la targeta sanitària individual (TSI) a través d’un tràmit senzill; una informació adequada, precisa i unificada a tots els centres del sistema sanitari integral d’utilització pública de Catalunya; i el control i requeriment, si s’escau, per part de CatSalut, als centres que no compleixin amb aquestes garanties i facturin o cobrin serveis gratuïts garantits inclosos a la cartera de serveis del sistema sanitari català.

3. Establir, de forma immediata, un mecanisme àgil i permanent de traspàs d’informació entre les entitats socials i el Servei Català de la Salut, per tal de detectar i atendre, de forma immediata, els casos de persones que es trobin en risc de no rebre atenció sanitària o farmacèutica. I, al mateix temps, incrementar la campanya informativa i formativa adreçada al conjunt de centres sanitaris i la xarxa del serveis socials en relació a les sol·licituds de la targeta sanitària.

4. Garantir que no s’aplicarà la restricció de l’accés als tractaments de reproducció assistida a dones soles i parelles de lesbianes, essent un més dels serveis bàsics de la sanitat pública, d’acord amb el que estableix la Llei 11/2014, del 10 d’octubre, per a garantir els drets de lesbianes, gais, bisexuals, transgèneres i intersexuals i per a eradicar l’homofòbia, la bifòbia i la transfòbia

Document complert: Proposta resolució Sanitat Universal

Març 2015

CONVENI CREU ROJA I CATSALUT

Circuit establert entre La Creu Roja i el CatSalut per a facilitar l’accés a la targeta sanitària als residents a Catalunya sense empadronament i en situació de vulnerabilitat sociosanitària.

Trobareu tota la informació en el enllaç: http://tinyurl.com/Conveni-CatSalut-CreuRoja

El col·lectiu de persones amb dificultats alienes o pròpies per empadronar-se en un municipi de Catalunya i en situació de vulnerabilitat social que requereixen d’un acompanyament específic que, per tant, tenen dificultat per acreditar-se amb la TSI o document d’accés en el sistema públic de salut per les vies ordinàries (per no acreditar la seva vinculació territorial i temporal a Catalunya) tot i tenir els altres requisits per tenir dret o poder accedir a l’assistència sanitària pública del CatSalut.

Març 2015 

Dos mendigos, expuestos como ‘obras de arte’ en un museo en Suecia

Dos mendigos gitanos que pedían limosna en la calle han sido contratados como‘obras de arte’ en un museo de Suecia, lo que ha desencadenado una agria polémica en el país, pues se considera que la exposición atenta contra la dignidad humana.

Llegeix la notícia completa

Febrer 2015

“La exclusión europea de los gitanos es histórica e histérica”. Público. 3/2/2015

Vasile Ionescu, uno de los fundadores del movimiento político gitano de Rumanía. Recuerda que la ideología de la pureza racial ya existía entre los conquistadores españoles. Vasile Ionescu es escritor, uno de los fundadores del movimiento político gitano de Rumanía y miembro de la Comisión Wiesel por el estudio del Holocausto en el país.

Llegeix l’entrevista completa