Estudis i articles publicats sobre la població gitana de l’est a la resta d’Europa

1. Los gitanos de Rumanía, Bulgaria, Italia y España, entre la inclusión y la migración. 

Autor: Daniela Tarnovschi. 

Any: 2012

Abstracte:

Parteneriat de quatre entitats per la elaboració d’un projecte sobre la inclusió social de les persones d’ètnia  gitana. Anàlisis comparativa, intercanvi d’experiències significatives i de bones pràctiques en relació a la inclusió social i la discriminació, la ocupació, l’habitatge i la migració de les gitanos i gitanes.

Entitats: Fundació Soros de Rumania, Open Society Institute Sofia de Bulgaria, Fundació Secretariado de España i Fondazione Casa della Carità Angelo Abrani de Italia.

2. Ref.recerca construcció discursos i pràctiques racistes Turin 

Autora: Cecilia Vergnano (GRECS UB)

Any: 2012

Abstracte:

Analitza les formes de segregació institucionalitzades, la discriminació i la estigmatització del col•lectiu rom, contraries al discurs d’igualtat de l’administració. La investigació es desenvolupa en un dels anomenats “camps nòmades”. El col•lectiu rrom és a Itàlia des dels anys 60, amb una presència desapercebuda  tot i que s’ha construït un imaginari col·lectiu com a estranger.

3. Improving the tools for the social inclusion and non discrimination of roma in the UE 

Autor: Publications Office of the European Union

Any: 2010

Abstracte:

Resum d’un informe publicat que ofereix les eines per millorar la inclusió social i evitar la discriminació dels ciutadans gitanos a la Unió Europea.

4. La Europa de los gitanos.

Autor: Miquel Laparra Navarro (Documentación social,  137 Caritas)

Any: Juny 2005

Abstracte:

Mostra el rol que poden tenir les polítiques socials amb els gitanos a nivell europeu alhora de potenciar el procés de construcció d’identitat del “poble gitano”, tant a nivell europeu com dels estats membres. En sentit contrari es defensa que el desenvolupament d’institucions de representació política de les comunitats romaneses poden ser un interessant instrument també per aconseguir la seva promoció econòmica i la integració social. Finalment s’extreuen, a partir de l’anàlisi compartiu, alguns conclusions i propostes per a l’agenda política de la “qüestió gitana” durant els propers anys a Espanya.

 

<— Tornar a Documentació