Estudis i articles sobre gitanos publicats a la resta de l’Estat Espanyol.

1.‘Roma’ migration in the EU: the case of Spain between ‘new’ and ‘old’ minorities

Autors: Tina Magazzini i Stefano Piemontese

Any: 2016

Resum: The 2004 and 2007 EU Eastern enlargements facilitated the mobility of citizens from CEE countries, including European citizens of Roma ethnicity, which in turn contributed to the Europeanization of the ‘Roma issue’. This article examines the politics of Roma ethnicity by giving a concise, yet we hope comprehensive, overview of how recent Roma migrations from EU Member States (particularly from Romania) to Spain can be understood and analysed in relation to both pre-existing policies for the Spanish Gitano communities and to wider European dynamics and structures.

 

2. La immigracion ignorada 1991-2006 

Autor: Juan F. Gamella

Any: 2007

Abstracte:

La immigració romá/gitana difereix de totes les altres que venen a Espanya, pel seu caràcter, objectius i formes d’inserció social i de reproducció cultural. Té un intens caràcter matrimonial, sexual i procreatiu. Població jove que requereix  d’un esforç especial en educació, alimentació infantil, i en general programes per a la infància i la pubertat. Aquesta immigració implica un conjunt de llars vinculades en xarxes de parents, veïns i amics, capaç de reproduir un univers social i familiar en els seus nous assentaments, al mateix temps que subratlla i defensa les fronteres i barreres invisibles de la etnicitat i la diferència. Això provoca una gran capacitat de resistència en unes condicions de vida precàries, però que des de dins aconsegueixen esperança, satisfacció i alegria d’estar junts.

 3. Projecte Lungo Drom 2004-07 

Autor: EQUAL/CCAA: Catalunya, Andalusia, Múrcia i valència. Associació ASPROSOCU

Any: 2007

Abstracte:

El Lungo Drom es va constituir com a observatori permanent en els anys 2004-2007. Com a tal tenia dues comeses principals. En primer lloc, investigar les causes i processos que provoquen l’exclusió social de la població *rrom i fer arribar les seves conclusions als Centres Integrats territorials perquè serveixin de base dels programes d’integració sociolaboral de la població. I en segon lloc,
participar en el procés de seguiment i avaluació dels projectes realitzats en els Centres Integrats i analitzar els seus resultats per poder adaptar la intervenció social.

4. Las pateras del asfalto. Algunas consideraciones sobe la inmigración de los gitanos rumanos.

Autor: Joaquín López Bustamante

Any: 2005

Abstracte:

Es fa una descripció de la situació del col·lectiu en el país d’origen , Romania, i les condicions amb les que viuen a Espanya en relació a la conjuntura laboral, d’habitatge, de salut, educació etc.

<— Tornar a Documentació